Způsob léčení

Léčení na dálku – jak to všechno začalo?

Léčení na dálku Tento systém jsem poprvé použil v únoru 1995 v lázních Dudince, kdy jsem byl požádaný, abych pomohl 29-ti leté ženě Martě V., která ležela s diagnózou nádoru na mozku na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Banské Bystrici vzdálené asi 80 km. Přímý kontakt možný nebyl, takže jsem požádal rodinu o fotografii. Na základě tohoto snímku jsem provedl diagnostiku a určil nejvhodnější typ stimulačního rezonátoru, který jsem pak energeticky provázal fotografií dané pacientky. Takto jsem zajistil, že energie rezonátoru, která byla sice velmi malá, ale přesto působila nepřetržitě celý den. Druhý den mi teta dotyčné klientky nadšeně zvěstovala: “Stal sa zázrak! Marta prehovorila!“ Dozvěděl jsem se, že přibližně v okamžiku, kdy jsem aktivoval tuto novou terapii, nad lůžkem Marty probíhalo lékařské konzilium. K překvapení všech přítomných lékařů, se Marta bez pomoci posadila a řekla jedno slovo: “Ano.“ Opakované provedení počítačové tomografie na hlavě ukázalo zvláštní a nepochopitelnou věc: základní tělo nádoru zmizelo, zůstaly jen okrajové ramena. Od té doby jsem použil tuto metodu již mnohokrát, prozatím výhradně a pouze jen pro své klienty. Myslím, že teď nadešel čas, s množícími se žádostmi o léčení na dálku, metodu poskytnout i širší veřejnosti, přes internet.

Jak probíhá léčení na dálku?

Můj vlastní unikátní systém jsem rozšířil o dva osvědčené kroky, které celý proces umocňují a posilují. Než začne samotné působení, je vhodné tělo detoxikovat, poté, nebo souběžně, začne léčení na dálku a na konec přichází stabilizace pomocí biologicky aktivních doplňků. Léčitel provádí biodiagnostiku, připravuje rezonátor a vše potřebné k zprovoznění, je to docela náročné, proto mějte na paměti, že to něco stojí. Ať už je to čas léčitele, který se pohybuje kolem dvou hodin práce, nebo energie do toho vložená.

1. Detoxikace

Detoxikace neboli očista organizmu se dá provést mnohými způsoby. Naše tělo má schopnost přirozeného zbavování všech nežádoucích látek, které si do svého těla jídlem, pitím nebo častým užíváním syntetických léků do svého organizmu neuvědoměle ukládáme. Největšími likvidátory těchto našich odpadů jsou naše ledviny a střeva. Pokud jíme mnoho uzenin, konzervovaných potravin, tavených sýrů, barevných limonád, sladkostí, tvrdého alkoholu, naše přirozené chemické odbourávače přestávají „stíhat“. Pak je nutné čas od času ledvinám a střevům trochu vypomoci očistou organizmu, neboli latinsky detoxikací. Nejznámější metoda je klystýr, jogínská očista anebo přístrojová střevní sprcha.

2. Léčení na dálku

Probíhá buď po využívání detoxikačních náplastí, nebo většinou souběžně s užíváním náplastí. Působení probíhá skrze fotografii klienta a vybraný jedinečný, unikátní rezonátor, který působí soustavně a nepřetržitě. Na rozdíl od klasického posílání Reiki energie, nebo léčitelského působení, které jsou také výborné, je naše metoda intenzivní jemná a hlavně dlouhodobá a nepřetržitá. Reiki se dá také posílat na dálku (do minulosti, budoucnosti i na časové období), ale mnohaleté zkušenosti ukázaly, že rezonátor působí nepřetržitě a intenzivně a o to právě jde, aby se tok nijak nepřerušoval a byl stabilní.

3. Fixace, neboli udržování

Je posledním bodem, který je neméně důležitý, pro celý harmonický proces. Jde o to, aby se klient udržel ve zlepšeném stavu a dále si svou dobrou situaci a stav udržel co nejdéle. Proto doporučuji buď přípravky špičkové kvality Tradiční Čínské Medicíny, nebo jiné vhodné doplňky stravy, které příznivě působí, pro dlouhodobé stabilizování a zlepšení stavu.

Léčení na dálku – jak to vlastně funguje?

Funguje to na principu energetickoinformačního pole, vše je pouze energie, která tvoří vše, ať už to hmotné, nebo to, co nedokážeme většinou vidět a změřit. V této informační rovině, se dokáži naladit, na jakoukoliv nejen lidskou bytost, popřípadě její orgány, atd. Vyberu vhodný rezonátor, který vždy kladně působí na daného klienta a propojím je spolu. Můžete si to například představit třeba tak, že je to, jako by na vás třeba svítilo sluníčko, nebo jako kdybych vám poslal balíček, atp. Je to jen „hrubý náznak“ a představa toho, jak to vlastně funguje.

Objednejte si léčení na dálku