Pomoc při chemoterapii

Zaznamenáno dne 18. 10. 2014 000 17:02

Ahoj Vladimír, pán liečiteľ.
Brat Pavel je zasa od stredy doma, nič nové nepovedal, chemoterapiu znáša dobre až zapochyboval, či je to normálne. Všetci spolupacienti riešia nejaké problémy a on je tam ako na rekreácii. Pripomenula som mu, že však vie že má aj inú pomoc. Dúfame a veríme, že po tej štvrtej terapii po všetkých vyšetreniach správy budú pozitívne.
Zatiaľ ďakujem za všetko a želám príjemný deň.

Rozália Š., (Slovensko)